Servisní služby

Nabízíme našim klientům pravidelný a dlouhodobý servis na klimatizace, který předchází závadám a je základem dlouhodobého a bezproblémového chodu zařízení. Dále zajišťujeme opravy značkových klimatizací např. Panasonic, Toshiba, Samsung, LG, Mitsubishi, Daikin, Midea.

Závady a odstranění

Základní popis nejčastějších závad a jejich odstranění si dovolujeme níže popsat:

- Klimatizace nejde zapnout
Zkontrolovat zapnutý jistič přívodu elektro popřípadě zásuvkového okruhu. Na klimatizaci by měla být indikace napájení elektro pomocí LED diod (operation). Zkontrolovat popřípadě vyměnit baterie v dálkovém ovladači. Pokud jsou obě podmínky splněny a klimatizace nejde stále zapnout tak je nutné volat odborný servis.

- Z vnitřní jednotky teče voda
Je ucpaný nebo poškozený odvod kondenzátu, který je nutno odborně vyčistit – opravit. Nebo došlo k poškození čerpadla pro odvod kondenzátu, nutno volata odborný servis.

- Vnitřní jednotka fouká ale nechladí
Zkontrolovat, zda je nastaven režim chlazení. Mohlo dojít k úniku chladiva a je nutné volat odborný servis a nebo je silně znečištěn výměník vnitřní a venkovní jednotky na nedochází k předávání tepla (chladu). Pro vyčištění je nutno volat odborný servis.

- Vnitřní jednotka je obalena ledem v režimu chlazení LÉTO
Došlo k zanesení filtru (výměníku) vnitřní jednotky, který je nutno vyčistit. Dále mohlo dojít k mikro úniku chladiva což vede k poklesu teploty (tlaku) v chladivovém okruhu a následnému namrzání (nutno volat odborný servis).

- Vnitřní jednotka je obalena ledem v režimu chlazení ZIMA a přechodné období 
Venkovní teplota vzduchu poklesla pod + 5 °C a u klimatizace není nebo nefunguje souprava pro zimní provoz. Nutno volat odborný servis.

- Venkovní jednotka je v režimu topení obalena ledem 
Venkovní teplota vzduchu poklesla pod  -5 °C a může být zvýšená vlhkost vzduchu. Klimatizace v tomto případě již nedokáže účinně odebírat teplo z venkovního vzduchu a zajišťovat pravidelné odtávání. V takovém případě již běžnou klimatizaci so on off kompresorem nelze použít a je nutné pro topení v zimním odborný používat invertní klimatizace.
 

Nahlášení závady

Nahlášení závady nebo požadavek na servis můžete provést písemně emailem na adresu info@aaaklima.cz .

Ceník

Pravidelný servis - (nejčastěji roční prohlídka, podle způsobu užití)

Splitová klimatizace -         1:1 - (1 venkovní a 1 vnitřní jednotka) - 1.700 Kč

Multisplitová klimatizace -  1:2 - (1 venkovní a 2 vnitřní jednotky) - 1.950 Kč

                                        1:3 - (1 venkovní a 3 vnitřní jednotky) - 2.100 Kč

                                        1:4 - (1 venkovní a 4 vnitřní jednotky) - 2.400 Kč

Doprava                                                                                        12 Kč/km

Ostatní servisní služby 

ostatní práce jsou účtovány v hodinové sazbě                               680,- Kč/hod/osobu

Ceny náhradních dílů a spotřebovaných materiálů se účtují samostatně.

 

 

Nahoru